top of page

Sportovní lékařská prohlídka

Sportovní lékařská prohlídka je povinná pro každého člena našeho oddílu (dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR).

Od 1.10.2016 je tato prohlídka nutná i při jakýchkoliv plaveckých závodech v České republoce.

Prosíme vás tedy o vytištění přiloženého formuláře a vyplnění ošetřujícím lékařem dítěte.

Formulář zde 

Vzhledem k tomu, že plavci z družstev A a B mají tréninky denně, doporučujeme jako trenéři, vyšetření u sportovního lékaře v jablonecké nemocnici. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti potvrzenou ošetřujícím lékařem, přineste co nejdříve svému trenérovi.

bottom of page