Historie jabloneckého plavání

Historie plaveckého sportu na Jablonecku se začala psát roku 1948.

Plavecký klub vznikal pod vedením pana Maitnera a hlavičkou Sokola. K trénování využívají plavci veřejných koupališť na Nové Vsi, v Lučanech, Janově, Tanvaldu, Vrkoslavicích, Frýdštejně atd. V zimních měsících využívají bazén v městských lázních o rozměrech 15 x 6 metrů.Zde působí plavčík a člen plaveckého klubu pan Dresler, který vychovává plavecké žactvo.

Dalšími osobnostmi tehdejší doby byli: pan Král, Švarc, Školník, bratři Hnisové.

V těchto letech se závodí převážně v letních měsících, kdy voda na koupalištích dosahuje přiměřených teplot. Závody jsou vypisovány na tratích do sta metrů, plave se na způsoby znak, prsa, kraul. Závodí se i v městských lázních, kde se do bazénu na 12,5 metrech vkládá dřevěná deska a tím trať dosahuje oficiální závodní délky 100 m. V zimních měsících se závody uskutečňují pravidelně každý týden. Závodů se zúčastňují plavci z Jablonce n. N. a Liberce.

Do plaveckého klubu přicházejí v padesátých letech trenéři Vrkoč a Čumpelík. Plavecký klub už nemá své členství v Sokole, ale je pod komunálním podnikem města Jablonce n. N.. Členskou základnu tvoří přibližně 20 až 30 členů. Na závody se jezdí vlakem či nákladními auty. Výraznou osobností klubu je Vladimír Plesl, který je po 10 let vynikajícím závodníkem a ve dvaceti letech začíná trénovat. Vláďa celkově v oddíle působil jako trenér - dobrovolník neuvěřitelných 50 let.

V roce 1953 je uskutečněn při velkých májových oslavách první závod „ přes jabloneckou přehradu“, délka tratě je přibližně 1000 metrů.

Na konci šedesátých let přešel oddíl pod hlavičku Bižuterie. Začal zde působit A. Fistr, J. Lejsek a L. Hanč a plaveckými osobnostmi této doby se stali D. Fistrová a J. Mužíček.

Na počátku sedmdesátých let založil Jiří Hušek Středisko plavecké výuky. Trenéry byli J. Hušek, K. Pošmourný a J. Sůvová a mezi nejvýraznější závodníky patřili Ivo Danilevič a Hana Poskočilová, kteří později odešli do vrcholového plaveckého střediska v Praze. Oba jsou držiteli československých rekordů a byli výbornými Československými reprezentanty.

​Josef Mužíček se v polovině osmdesátých let stal hlavním trenérem. Předsedou byl J. Lejsek. V této době jsou velmi úspěšnými plavci M. Votrubová a M. Duschka.

V roce 1987 je v Jablonci dokončen plavecký bazén s osmi drahami. Do bazénu přicházejí další mladší trenéři: D. Nováková, V. Vacková, J. Bojko, J. Grus.

Za svou dlouhodobou existenci se nám podařilo vychovat spoustu plavců i výborných reprezentantů.

součastnost

S výcvikem začínáme u dětí ve věku 5-6let. V prvním roce klademe důraz na zvládnutí základních plaveckých poloh na vodě, první správnou techniku záběrů a odrazů.  Zaměřujeme se na zdokonalení pohybu ve vodě a pod vodou formou hry. V této fázi je naším hlavním cílem založit novou generaci budoucích plavců, která bude chtít ve sportu pokračovat především kvůli skvělé partě a zájmu o plavání.

V dalších letech, s přibývající intenzitou tréninků, děti postupně zdokonalují svůj plavecký styl a vytrvalost. Zároveň také zařazujeme jiné formy, především suchou přípravu (cvičení, kolektivní hry v tělocvičně, kolo, běžky, lezení) a tím zdokonalujme všechny pohybové dovednosti, posilujeme všechny svalové skupiny a budujeme kamarádský kolektiv.

Do poslední fáze = nejvyšší skupiny našeho oddílu vstupují děti zhruba na hranici 13-14let. Zde většinou reprezentují oddíl jako vynikající plavci, Ti nejlepší i jako reprezentanti ČR. Především ale mají možnost do života vstoupit jako všestranní sportovci s vazbou na skvělý kolektiv.

Všichni naši trenéři jsou bývalými plavci BiJa, s vlastními zkušenostmi vrcholových sportovců.

Fotografie z akcí a závodů jsou uloženy na